Kalėdų Senelio laiškas vaikams

Kalėdų Senelio laiškas vaikams, kurie neklausė savo tėvelių!

Mielieji mano vaikučiai

Jums rašo Kalėdų Senelis. Tikiuosi prisimenate, kad pernai parašiau jums laišką ir palikau kalendorių žymėti šypsenėles jūsų geriems darbams ir nevisai malonioms išdaigoms . Pažvelgus į kalendorių pamačiau, kad mamytė rašė jums tik geras šypsenėles. Tačiau aš turiu daug pagalbininkų – ir paukštelių, ir žvaigždučių, ir nykštukų, jie man pranešė, kad vakarais ne tik, kad neidavote laiku miegoti , bet ir dažnai pykotės tarpusavyje. Mamytė kas vakarą jums primindavo , kad reikia valytis dantukus, o šitai jūs turite žinoti patys ! Dabar apie žaisliukus – retai kada jie buvo savo vietose, dažnai matydavau išmėtytus ant grindų. Todėl šiemet dovanėlių jums neparuošiau! Manau, kad savo pažado neįvykdėte ir dovanėlių nenusipelnėte.
Kadangi aš esu Kalėdų Senelis, o Kalėdos stebuklų metas, leisiu jums pasitaisyti : jei nuo laiško perskaitymo dienos tris dienas būsite labai mandagūs , labai draugiški, gražiai kalbėsite su savo draugais , tvarkysite žaisliukus, valysite dantukus aš jums paruošiu po dovanėlę. Tačiau tris dienas turite elgtis nepriekaištingai. Viskas priklauso nuo jūsų vaikučiai.

Pasirašo – Kalėdų Senelis

Kaip manote, ar vaikučiai gavo dovanėles? Aišku, teko priminti apie Kalėdų Senelio laišką ne vieną kartą, bet jie gavo pilna maišą dovanų.

Kaip manote ar šio laiško panašus turinys vėl išvys dienos šviesą? Ar kitais metais vaikučiai bus geresni, ir nebereikės rašyti panašių laiškų?

Designed by SMThemes.com, thanks to: CrocoThemes.com, JDis.co and SJThemes.com